Kierunek:
Libiąż Partyzantów PKP
Dni robocze - szkolne
 
Dni robocze - wolne od nauki szkolnej
 
Objaśnienia:
L
− kurs do: Libiąż Kopalnia Janina, przez: Budzowy, Chełmek, Kosówki, Jazdówka